Hieronder zijn lessen te vinden voor de onderbouw

Kringactiviteiten
    vertelpantomime
    algemeen
    paddestoelen
   
bewegen
   
atlas

Bewegingsonderwijs
    groepjes maken
    pietendiploma

Rekenen
    tellen met eikels
   
schoenen meten

Catechese
   
vriendschap

Pasen
   
2 werkbladen

Knutselen
   
vis